Ceza Usul Hukuku Final Sınavı Kısa Notlar 1

ceza usul sınavı final

Ceza Usul Hukuku Final Sınavı İçin Kısa Notlar   Ceza Muhakemesi Hukuku Final Sınavı Kısa Notlar   Tutuklamanın Maddi Şartları   Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gerektiren Somut Delillerin Bulunması   Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması     Tutuklamanın Şekli Şartları   Tutuklama yasağının bulunmaması : Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. On beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.…

Devamını Oku

Ceza Usul Hukuku Ders Notları 3

hukuk ders notları

MUHAKEMEDE ROL ALANLAR CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MAHKEMLERİ İlk Derece Mahkemeleri Genel Mahkemeler Asliye Ceza Mahkemeleri Ağır Ceza Mahkemeleri Özel Mahkemeler Çocuk Mahkemeleri İcra Ceza Mahkemeleri Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri İkinci Derece Mahkemesi Bölge Adliye Mahkemesi (BAM-İstinaf) Üçüncü Derece Mahkemesi Yargıtay SAVCILIK/KOLLUK MUHAKEMEDE ROL ALANLAR : Muhakemede rol alanlar bir muhakemenin bunlar olmadan yürütülmesi düşünülemeyecek kişiler (muhakeme sujeleri) ile muhakemeye katılanlardır. Muhakemenin onlar olmadan yürütülmesi düşünülemeyecek kişiler, hakim, savcı, sanık, müdafidir. Muhakemenin akıbeti konusunda önemli etkinlik gösterebilecek haklara sahip olmayan kişiler ise tanık, bilirkişi, suçtan zarar gören, mağdur,…

Devamını Oku

Ceza Usul Hukuku Ders Notları 2

medeni genel

CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI   KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI Ceza muhakemesinin uygulama alanı ceza uyuşmazlıklarıdır. “Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. (CMK m. 1)” Bazı istisnaları vardır.   “Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir. (CMK m. 218/2)” Bir diğer istisna ise koruma tedbirleri nedeniyle tazminat yargılaması Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacaktır. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI CMK kural…

Devamını Oku

Ceza Usul Hukuku Genel Bilgiler

hukuk ders notları

GENEL BİLGİLER Ceza muhakemesi hukuku bir kişinin bir eyleminin suç olduğu şüphesi üzerine yapılan, bu şüpheyi yenmeye kadar süren ortak faaliyeti düzenler. Bu faaliyette, bir suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse kimin tarafından işlendiği ve yaptırımının ne olacağı sorularına cevap aranır. Faaliyet ise Ceza Muhakemesi Kanununa ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Bu faaliyetin alt faaliyetleri ise iddia(tez), savunma (antitez) ve yargılamadır(sentez). Önceki ceza muhakemesi kanunumuz 1929 yılında Alman Ceza Muhakemesi Kanunundan iktibas yoluyla alınan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunudur (CMUK). Temel kaynak olan Ceza Muhakemesi Kanunu; 04 Aralık 2004 tarihinde…

Devamını Oku