Doğrudan İflas Nedir?

doğrudan iflas nedir

Doğrudan İflas Nedir? Doğrudan İflas: İcra dairesinde takip başlatmadan bazı hallerde doğrudan ticaret mahkemesine başvurarak iflasa karar verilmesine denir. Alacaklının İstemine Dayanan İflas Nedenleri: Borçlunun yerleşim yerinin belli olması, Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması, Alacaklıların haklarını ihlal eden dolanlı işlemlerde bulunulması veya buna teşebbüs edilmesi, Haciz yoluyla takip sırasında mal beyanında bulunulmaması, eksik bulunması, Ödemelerin tatil (genel ve devamlı bir şekilde ödememesi) etmesi, Konkordatonun onaylanmaması, kesin mühlet içerisinde konkordato isteminin reddi veya tamamen feshi, İlama dayanan alacağın icra emriyle istenmesine karşın ödenmemesi, Sermaye ortaklarının borca batık olması. Borçlunun İstemine Dayanan…

Devamını Oku