Feri Müdahil

feri müdahil nedir

Feri Müdahil Nedir? HMK m 66’ya göre “Üçüncü kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, fer’î müdahil olarak davada yer alabilir.” Bir dava görülürken, üçüncü bir kişinin davayı kazanmasında hukuki yararı bulunacağı kişinin yanında davaya katılması durumuna feri müdahil ya da feri müdahale denilir. Asli müdahilden farklı olarak feri müdahalede yeni bir dava açılmaz. Feri müdahil olan kişi derdest davaya katılır. Kazanmasında hukuki yararı bulunacağı kişiye yardımcı olur. Şunu da belirtmek gerekir ki feri müdahil bir taraf değildir.

Devamını Oku