Görev Kurallarına Aykırılık

medeni hukuk ders notları

Görev Kurallarına Aykırılık Görevli mahkeme kanunla belirlenir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemenin görevsiz olduğunu taraflar yargılamanın her aşamasında ileri sürebilir. Mahkeme de görevli olup olmadığını re’sen inceleyebilir. Taraflardan biri mahkemenin görevsiz olduğunu ileri sürerse mahkeme bu itirazı inceleyip bir karar verir. Mahkeme görevli olduğu sonucuna varırsa, göreve ilişkin itirazı reddederek davaya devam eder. Mahkeme görevsiz olduğu sonucuna varırsa görevsizlik kararı verir. Görevsizlik kararı usuli nihai bir karardır. Görevsizlik kararından sonra hakim davadan el çeker ve artık davaya devam etmez. Görevsizlik kararına ilişkin kanun yoluna başvurulabilir. Görevsizlik Kararı Üzerine…

Devamını Oku