Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar

adalet

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar   Ahlak kuralları Din kuralları Görgü kuralları Hukuk kuralları olarak dörde ayrılır. İlk üçünde yaptırımlar maneviyken (ayıplama, dışlama), hukuk kurallarının yaptırımları maddidir. Hukuk kurallarının amacı adaleti sağlamaktır. İnsan toplum denilen sosyal yapı içerisinde yaşar ve toplum içerisinde diğer insan ve kurumlarla ilişki içerisindedir. Bu ilişkilere sosyal ilişkiler denir. Sosyal ilişkilerin tabi olduğu düzene sosyal düzen denir. Sosyal düzen içerisinde insanların ödevlerini, hak ve yetkilerini düzenleyen kurallara sosyal düzen kuralları denir. Sosyal düzen kurallarına uyulmadığında karşılaşılan tepkiye yaptırım denir. Hukuk Kurallarının Özellikleri Geneldir Soyuttur Süreklidir Yaptırıma bağlıdır…

Devamını Oku