İŞ HUKUKU TEMEL BİLGİLER DERS 3

İŞ HUKUKU Temel bilgiler ders 3

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI   İş Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. İş sözleşmesine göre çalışanlar kural olarak İş Kanununa tabidirler. İş K. 4. Md.’deki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. (m 1/2) İŞ KANUNU KAPSAMINA YENİ ALINAN ÇALIŞANLAR   TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR: 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde İş Kanunu uygulanmaz. (m. 4/1-b) 15.03.2003 tarihinden…

Devamını Oku