Hukukta Boşluk Türleri

hukukta boşluk türleri

Hukukta Boşluk Türleri   Hukukta boşluk nedir? Hukukta boşluk, bir uyuşmazlığın çözümü için kanunda somut bir çözüm yolunun olamamasıdır. Bu durum ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi kural dışı boşluktur. Yani hiçbir çözüm belirtilmemiştir. İkincisi ise kural içi boşluktur. Burada kesin bir yargı verilmemiş hakime takdir yetkisi verilmiştir. Hukukta Kural Dışı Boşluk Hukukta hakimin önüne bir uyuşmazlık geldiğinde hakim uyuşmazlığın çözümü için öncelikle hukukun asli kaynaklarına, yazılı kaynaklarına bakar. Eğer asli kaynaklar içerisinde bir çözüm yoksa yardımcı kaynaklara bakar. Örf adet hukukuna bakar. Şayet örf adet hukukunda da uyuşmazlığın çözümü yoksa o…

Devamını Oku

Hakimin Hukuk Yaratması

adalet

Hakimin Hukuk Yaratması Hakim önüne gelmiş bir olayı çözmek için önce asli kaynaklara (kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, anayasa) bakmak zorundadır. Olayın çözümü için gereken maddeyi asli kaynaklar arasında bulamazsa o zaman tali kaynaklara (örf ve adet kuralları) bakar. Eğer tali kaynaklarda da bulamazsa bu durumda hakim “ben kanun koyucu olsaydım nasıl çözerdim” diyerek olayı çözecek kuralı kendisi oluşturur. Buna hakimin hukuk yaratması denir. Hakim hukuk yaratırken hukuka ve hakkaniyete uygun hareket etmelidir. Hakimin yarattığı hukuk kanun niteliği taşımaz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesine götürülemez.

Devamını Oku