Hukukta Boşluk Türleri

hukukta boşluk türleri

Hukukta Boşluk Türleri   Hukukta boşluk nedir? Hukukta boşluk, bir uyuşmazlığın çözümü için kanunda somut bir çözüm yolunun olamamasıdır. Bu durum ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi kural dışı boşluktur. Yani hiçbir çözüm belirtilmemiştir. İkincisi ise kural içi boşluktur. Burada kesin bir yargı verilmemiş hakime takdir yetkisi verilmiştir. Hukukta Kural Dışı Boşluk Hukukta hakimin önüne bir uyuşmazlık geldiğinde hakim uyuşmazlığın çözümü için öncelikle hukukun asli kaynaklarına, yazılı kaynaklarına bakar. Eğer asli kaynaklar içerisinde bir çözüm yoksa yardımcı kaynaklara bakar. Örf adet hukukuna bakar. Şayet örf adet hukukunda da uyuşmazlığın çözümü yoksa o…

Devamını Oku

Hakimin Takdir Yetkisi

adalet

HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ Hakim önüne gelmiş bir olayı çözümlemek üzere ilk önce kanunu uygulamakla yükümlüdür. Fakat uygulanacak kanun somut olayı bütün ayrıntılarıyla içine alamayacak kadar genel veya olayın özelliklerine uymayacak kadar kadar soyut olabilir. Böyle durumlarda kanundaki hükmü somut olaya uygulayabilmek için, onun uygulama biçimini ve kapsamını belirleme yetkisi hakime verilmiştir.  TAKDİR YETKİSİNİN BULUNDUĞU HALLER Açık ve seçik olarak hakimin takdir yetkisinden söz edildiği durumlarda Kanunda “hakkaniyet, münasip tedbirler, muhik veya mühim sebep, işin mahiyeti icabı, muvafık tazminat” gibi deyimlerin kullanıldığı durumlarda. Kanunda” verilebilir, mezun kılınabilir” gibi ifadeler kullanıldığında. Hakim…

Devamını Oku