Öngörülemezlik Teorisi

hukuk ders notları

Öngörülemezlik Teorisi Nedir? Öngörülemezlik Teorisi ne demek? Öngörülemezlik Teorisi: Sözleşmenin kurulduğu anda tarafların öngöremediği bir sebepten ötürü, sözleşmecinin borcunu ifası imkansız hale gelmiştir. Bu durumda, sözleşmeci, borcu halen yerine getirmekle yükümlü olmakla birlikte, zararın tazminini isteyebilir.

Devamını Oku

Hakimin Takdir Yetkisi

adalet

HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ Hakim önüne gelmiş bir olayı çözümlemek üzere ilk önce kanunu uygulamakla yükümlüdür. Fakat uygulanacak kanun somut olayı bütün ayrıntılarıyla içine alamayacak kadar genel veya olayın özelliklerine uymayacak kadar kadar soyut olabilir. Böyle durumlarda kanundaki hükmü somut olaya uygulayabilmek için, onun uygulama biçimini ve kapsamını belirleme yetkisi hakime verilmiştir.  TAKDİR YETKİSİNİN BULUNDUĞU HALLER Açık ve seçik olarak hakimin takdir yetkisinden söz edildiği durumlarda Kanunda “hakkaniyet, münasip tedbirler, muhik veya mühim sebep, işin mahiyeti icabı, muvafık tazminat” gibi deyimlerin kullanıldığı durumlarda. Kanunda” verilebilir, mezun kılınabilir” gibi ifadeler kullanıldığında. Hakim…

Devamını Oku