Hukukun Temel Kavramları Genel Bilgiler

adalet

Hak  ve Hukuk Kuralları Hak ve Hukuk Hukuk, toplum düzenini oluşturan, koruyan, sürdüren toplumsal davranış kurallarının en önemlileri hukuk kurallarıdır.başka bir deyişle insanların birbirleriyle veya oluşturdukları topluluklarla ve bu toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve belirli özellikteki zorlayıcı kurallardan oluşan bir bütündür. Hak ise hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilerdir. Hukuk ve Diğer Toplumsal Davranış kurallarının Ortak Özellikleri – Normatif olmak : Bir emir ya da yasak içererek olması gerekeni belirtmek. – İnsan davranışlarını konu almak – Kişisel olmayan bir güç tarafından konulmuş olmak – Yaptırıma bağlanmış olmak Hukuk Normlarının…

Devamını Oku

Hukukun Kaynakları ve Uygulanması

adalet

Hukukun Kaynakları ve Uygulanması Hukukun Kaynağı ifadesi hukuk kurallarının ortaya çıktığı yeri ifade eder. Hukukun Kaynakları Asıl Kaynaklar a. Yazılı Kaynaklar -Anayasa: Devletin temel yapısını, kişilerin hak ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organların işleyişini düzenleyen kurallar bütündür -Kanun -Uluslararası Sözleşmeler -Kanun Hükmünde Kararname -Tüzük -Yönetmelik b. Yazısız Kaynaklar -Örf ve Adetler (Gelenek Hukuku) Yardımcı Kaynaklar a. İçtihatlar -Bilimsel İçtihatlar: Uzaman görşleri ve eserleri – Yargısal İçtihatlar : Mahkeme kararları b. Hakimin Hukuk Yaratması Hukuk Kuralları uygulama bakımından beşe ayrılır. Emredici Hukuk Kuralları Tamamlayıcı Hukuk Kuralları Yorumlayıcı Hukuk Kuralları Tanımlayıcı Hukuk Kuralları Diğer…

Devamını Oku