Hukukta Boşluk Türleri

hukukta boşluk türleri

Hukukta Boşluk Türleri   Hukukta boşluk nedir? Hukukta boşluk, bir uyuşmazlığın çözümü için kanunda somut bir çözüm yolunun olamamasıdır. Bu durum ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi kural dışı boşluktur. Yani hiçbir çözüm belirtilmemiştir. İkincisi ise kural içi boşluktur. Burada kesin bir yargı verilmemiş hakime takdir yetkisi verilmiştir. Hukukta Kural Dışı Boşluk Hukukta hakimin önüne bir uyuşmazlık geldiğinde hakim uyuşmazlığın çözümü için öncelikle hukukun asli kaynaklarına, yazılı kaynaklarına bakar. Eğer asli kaynaklar içerisinde bir çözüm yoksa yardımcı kaynaklara bakar. Örf adet hukukuna bakar. Şayet örf adet hukukunda da uyuşmazlığın çözümü yoksa o…

Devamını Oku