Hukukun Kaynakları ve Uygulanması

adalet

Hukukun Kaynakları ve Uygulanması Hukukun Kaynağı ifadesi hukuk kurallarının ortaya çıktığı yeri ifade eder. Hukukun Kaynakları Asıl Kaynaklar a. Yazılı Kaynaklar -Anayasa: Devletin temel yapısını, kişilerin hak ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organların işleyişini düzenleyen kurallar bütündür -Kanun -Uluslararası Sözleşmeler -Kanun Hükmünde Kararname -Tüzük -Yönetmelik b. Yazısız Kaynaklar -Örf ve Adetler (Gelenek Hukuku) Yardımcı Kaynaklar a. İçtihatlar -Bilimsel İçtihatlar: Uzaman görşleri ve eserleri – Yargısal İçtihatlar : Mahkeme kararları b. Hakimin Hukuk Yaratması Hukuk Kuralları uygulama bakımından beşe ayrılır. Emredici Hukuk Kuralları Tamamlayıcı Hukuk Kuralları Yorumlayıcı Hukuk Kuralları Tanımlayıcı Hukuk Kuralları Diğer…

Devamını Oku