Hakimin Hukuk Yaratması

adalet

Hakimin Hukuk Yaratması Hakim önüne gelmiş bir olayı çözmek için önce asli kaynaklara (kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, anayasa) bakmak zorundadır. Olayın çözümü için gereken maddeyi asli kaynaklar arasında bulamazsa o zaman tali kaynaklara (örf ve adet kuralları) bakar. Eğer tali kaynaklarda da bulamazsa bu durumda hakim “ben kanun koyucu olsaydım nasıl çözerdim” diyerek olayı çözecek kuralı kendisi oluşturur. Buna hakimin hukuk yaratması denir. Hakim hukuk yaratırken hukuka ve hakkaniyete uygun hareket etmelidir. Hakimin yarattığı hukuk kanun niteliği taşımaz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesine götürülemez.

Devamını Oku

Hakimin Takdir Yetkisi

adalet

HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ Hakim önüne gelmiş bir olayı çözümlemek üzere ilk önce kanunu uygulamakla yükümlüdür. Fakat uygulanacak kanun somut olayı bütün ayrıntılarıyla içine alamayacak kadar genel veya olayın özelliklerine uymayacak kadar kadar soyut olabilir. Böyle durumlarda kanundaki hükmü somut olaya uygulayabilmek için, onun uygulama biçimini ve kapsamını belirleme yetkisi hakime verilmiştir.  TAKDİR YETKİSİNİN BULUNDUĞU HALLER Açık ve seçik olarak hakimin takdir yetkisinden söz edildiği durumlarda Kanunda “hakkaniyet, münasip tedbirler, muhik veya mühim sebep, işin mahiyeti icabı, muvafık tazminat” gibi deyimlerin kullanıldığı durumlarda. Kanunda” verilebilir, mezun kılınabilir” gibi ifadeler kullanıldığında. Hakim…

Devamını Oku