İdare Hukuku Ders Notları 2

idare hukuku ders notları

İdare Hukuku Ders Notları 2   Yerinden Yönetim Kuruluşları   Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Yerel İdareler) İl Özel İdaresi Belediyeler Köyler Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları) Milli Kamu Kurumları: İdari KK, İktisadi KK, Sosyal KK, Bilimsel Teknik ve Kültürel KK, Düzenleyici ve Denetleyici KK, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanlıkları Mahalli Kamu Kurumları: Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi, İETT ve EGO, İl Özel İdaresi ve Belediye Şirketleri Yerel İdareler Anayasa m. 127: Mahalli – müşterek ihtiyaçları karşılama amacıyla, karar organları seçimle başa gelen ktk’lar. Seçimler kural olarak beş yılda bir…

Devamını Oku

İdare Hukuku Ders Notları

medenigenel.com logo

İdare Hukuku Ders Notları İdare Kavramı Genel Anlamda İdare Kavramı: Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı faaliyet Organik Tanım – Fonskiyonel Tanım Hem Özel Hem Kamu İdaresini Kapsar İdare Hukukunun Konusu: Sadece Kamu İdaresi Kamu İdaresi vs Özel İdare Amaçlar: Kamu Yararı vs Özel Yarar (Kar Elde Etmek) Kamu Gücünün Varlığı Kamunun Üstünlüğü vs Tarafların Eşitliği Kanuna Bağlılık vs Serbestlik İlkesi Kuruluş Açısından Çalışma Açısından (Sözleşme tarafı seçmede irade serbestisi) Bundan sonra, «idare» ifadesiyle kamu idaresi anlaşılacak. Özel idare değil. Kamu Yararı…

Devamını Oku