İŞ HUKUKU DERS 6

iş hukuku ders 6

BÖLÜM 10 İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ >İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞI NEDENLERLE SONA ERMESİ   TARAFLARIN ANLAŞMASI: İş sözleşmesi ister belirli süreli, ister belirsiz süreli olsun taraflar anlaşarak ikale (Bozma Sözleşmesi) ile sözleşmeyi her zaman sona erdirilebilir. Bozma sözleşmesi yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Yargıtay kararı ile kabul edilmiştir. Sözleşmeyi sona erdiren anlaşma açık veya örtülü şekilde olabilir. Bozma sözleşmesi yapılması için yapılan teklif (icap) fesih olarak değerlendirilmemelidir. Bozma sözleşmesinin TBK m. 30-39 maddelerinde yer alan irade fesadı (iradeyi sakatlayan durumlar) açısından iyi değerlendirilmesi gerekir. Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi,…

Devamını Oku