İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

iş sözleşmelerinin sona ermesi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ >İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞI NEDENLERLE SONA ERMESİ TARAFLARIN ANLAŞMASI: İş sözleşmesi ister belirli süreli, ister belirsiz süreli olsun taraflar anlaşarak ikale (Bozma Sözleşmesi) ile sözleşmeyi her zaman sona erdirilebilir. Bozma sözleşmesi yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Yargıtay kararı ile kabul edilmiştir. Sözleşmeyi sona erdiren anlaşma açık veya örtülü şekilde olabilir. Bozma sözleşmesi yapılması için yapılan teklif (icap) fesih olarak değerlendirilmemelidir. Bozma sözleşmesinin TBK m. 30-39 maddelerinde yer alan irade fesadı (iradeyi sakatlayan durumlar) açısından iyi değerlendirilmesi gerekir. Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesinden yoksun…

Devamını Oku

BORÇLARIN SONA ERMESİ

adalet bölümü ders notları

BORÇLARIN SONA ERMESİ İfa, en doğal borcun sona erme nedenidir. Borçlunun ölümü şahsa sıkı sıkıya bağlı edimlerde bocu sona erdirir. Süresi belirli sürekli borç ilişkilerinde sürenin sona ermesi sözleşme ilişkisi sona erer. Tarafların aralarında imzaladıkları bozma sözleşmesi (ikale sözleşmesi) Fesih sürekli borç ilişkilerinde söz konusu olur. İleriye etkili olarak sona erdirir. Bozucu yenilik doğuran bir haktır. Şarta bağlı olmaz ve geri alınamaz. Dönme sözleşmeyi geçmişe etkili olarak ortadan kaldıran bir sona erme şeklidir. Geri alma, bağışlama taahhüdü veya vekaletin geri alınması gibi sözleşmeyi sona erdiren bir haldir. İbra, alacaklının borçlu…

Devamını Oku