İŞ GÜVENCESİ

İŞ GÜVENCESİ   İş Güvencesi Nedir?   İş güvencesi, makul ve geçerli bir sebep olmadan işçinin sözleşmesine son verilememesidir. Diğer bir anlatımla iş güvencesi iş sözleşmesinin, işverenin keyfî tutumuyla feshedilmesine karşı korunmasıdır. Bu yüzden feshe karşı korunma olarak da adlandırılmaktadır. Kavram itibariyle iş güvencesi ile amaçlanan, işçinin işinin güvence altına alınmasıdır. Bu sistemde işçi, hukuken uygun görülmeyen, geçerli bir nedene dayanmayan, keyfî denilen fesihlere karşı belli bir ölçüde korunmaktadır. İş güvencesine, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin her ne olursa olsun sürdürülmesi de denilemez. İş güvencesi sisteminde de işçi işten…

Devamını Oku

İş Hukuku Final Sınavı Hazırlık

iş hukuku final iş hukuku final

İş Hukuku Final Sınavı Hazırlık Kısa Notlar   İş güvencesi, makul ve geçerli bir sebep olmadan işçinin sözleşmesine son verilememesidir. İş güvencesi, iş sözleşmesinin, işverenin keyfî tutumuyla feshedilmesine karşı korunmasıdır İş güvencesiyle amaçlanan, işçinin işinin güvence altına alınmasıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda, iş güvencesiyle ilgili hükümlerde, 4773 sayılı yasayla getirilen hükümlere göre işçiler aleyhine önemli değişiklikler yapılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu ile işçi aleyhine yapılan iki değişikliği şöyle belirtebiliriz. İş güvencesinden yararlanmak için on olan işçi sayısı otuz olarak değiştirilmiştir. Mahkeme tarafından işe iadesine karar verilen ve başvurusu üzerine bir…

Devamını Oku