İŞ GÜVENCESİ

İŞ GÜVENCESİ   İş Güvencesi Nedir?   İş güvencesi, makul ve geçerli bir sebep olmadan işçinin sözleşmesine son verilememesidir. Diğer bir anlatımla iş güvencesi iş sözleşmesinin, işverenin keyfî tutumuyla feshedilmesine karşı korunmasıdır. Bu yüzden feshe karşı korunma olarak da adlandırılmaktadır. Kavram itibariyle iş güvencesi ile amaçlanan, işçinin işinin güvence altına alınmasıdır. Bu sistemde işçi, hukuken uygun görülmeyen, geçerli bir nedene dayanmayan, keyfî denilen fesihlere karşı belli bir ölçüde korunmaktadır. İş güvencesine, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin her ne olursa olsun sürdürülmesi de denilemez. İş güvencesi sisteminde de işçi işten…

Devamını Oku