İş Güvenliğinin Amacı

medeni genel

İş Güvenliğinin Amacı   1- ÇALIŞANLARI KORUMAK   (SAĞLIK ve  GÜVENLİK) 2- İŞLETME GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK    (ACİL DURUM TEDBİRLERİ, RİSK DEĞERLENDİRME….) 3- ÜRETİM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK (VERİM ARTIŞI, KALİTE ÜSTÜNLÜĞÜ) Çalışanlara sağlıklı ortam sunarak, iş kazalarına karşı korumak, İş ve işçi arasında en iyi uyumu sağlamak, Üretim güvenliğini sağlamak, İşletme güvenliğini sağlamak. İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek. Ekolojik çevreye zarar vermemek. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel amacı olmalı;    ÖNCE ÜRETİM anlayışı değiştirilmeli    İnsana saygı…

Devamını Oku