İŞ HUKUKU TEMEL BİLGİLER DERS 2

İŞ HUKUKU TEMEL BİLGİLER DERS 2

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI   İŞÇİ; Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. (İş K. m. 2/1) İş Kanunu anlamında işçi sayılmak için ayrıca İş K. 4. md.’deki istisnalar içinde yer almamak gerekir. Mühendis, avukat veya sekreter; eğer iş sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa fikri ya da bedeni olarak çalışan ayrımı olmaksızın hepsi işçi sayılmaktadır. Çırak, stajyer, hükümlü ve askerler iş sözleşmesine dayanarak çalışmadıkları için işçi sayılmazlar. İŞ SÖZLEŞMESİ: Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.…

Devamını Oku

İş Hukuku ve İş Güvenliği Mevzuatı

iş hukuku ve iş güvenliği mevzuatı

İş Hukuku ve İş Güvenliği Mevzuatı Temel Hukuk Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar arasında Din kuralları Hukuk kuralları Ahlak-Görgü kuralları Sosyal hayatta bireyler arasında ya da birey ile toplum arasında ilişkileri düzenleyen ve yaptırımı bulunan kurallar bütününe hukuk denir. Bir kuralın hukuk kuralı olabilmesi için 3 unsurun bulunması gerekir; Toplumumun tamamı için geçerlidir Devlet tarafından (yetkili merci) desteklenmesi Uyulmaması durumunda bir yaptırım ile karşılaşılması Ülkemizde yasalar hiyerarşisi; Anayasa > Uluslararası sözleşmeler > Kanun > Tüzük > Yönetmelik > Tebliğ 4857 Sayılı İş Kanunu Tanımlar; İş İşçi İşveren İşveren vekili İş yeri…

Devamını Oku

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

iş hukuku ders notları

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI   İŞÇİ; Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. (İş K. m. 2/1) İş Kanunu anlamında işçi sayılmak için ayrıca İş K. 4. md.’deki istisnalar içinde yer almamak gerekir. Mühendis, avukat veya sekreter; eğer iş sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa fikri ya da bedeni olarak çalışan ayrımı olmaksızın hepsi işçi sayılmaktadır. Çırak, stajyer, hükümlü ve askerler iş sözleşmesine dayanarak çalışmadıkları için işçi sayılmazlar. İŞ SÖZLEŞMESİ: Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi,…

Devamını Oku