Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf

istinaf

Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf İlk derece mahkemelerince verilen hükümlere karşı, hem maddi (fiili) hem de hukuksal denetim amacıyla başvurulan kanun yoluna istinaf denir. İlk derece mahkemesinde hakim olan doğrudan doğruyalık ve sözlülük ilkelerine bağlı kalınarak olaya ilişkin gerçeğin araştırılmasına olanak sağlaması açısından temyiz kanun yolundan ayrılmaktadır. İstinafın amacı maddi gerçeği ortaya çıkarılmasıdır. İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, on beş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re’sen incelenir. İstinaf Yasağı   Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç…

Devamını Oku