Ceza Hukukunda İtiraz Nedir?

itiraz kanun yolu

İtiraz Nedir? Hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı başvurulan, kural olarak kararın infazını ertelemeyen ve kararın hem hukuksal hem de maddi (fiili) yönden denetimini içeren kanun yoluna itiraz adı verilmektedir. Kural olarak itiraz ancak hakim kararlarına karşı mümkündür. Hakim kararları şunlardır;   Soruşturma evresinde sulh ceza hakimi kararları, Naip hakimin kararları, İstinabe olunan hakimin kararları, Mahkeme başkanı sıfatıyla verilen kararlar Kanunda açıkça gösterilmek şartıyla mahkeme kararlarına da itiraz olanağı vardır. Örneğin,   Görevsizlik kararlarına karşı (CMK 5/2) Yetkisizlik kararlarına karşı (CMK 18/3) Ret isteminin kabul edilmemesine ilişkin…

Devamını Oku