Hukukta İyi Niyet

hukukta iyi niyet

Hukukta İyi Niyet Nedir? Bir kişinin bir hakkı kazanırken, kendisinden beklenilen tüm özeni göstermesine rağmen o hakkın kazanılmasına engel bir durumu bilmemesi veya bilecek durumda olmamasıdır. İyi niyet medeni kanunda düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu Madde 3 ‘e göre; “Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz. “

Devamını Oku