Problem Çözme Teknikleri – Kalite Yönetimi Sistemi Ders 3

adalet

Sorunların Belirlenmesi Çalışma alanına ilişkin sorunlar çember üyeleri tarafından ve/veya birim yönetimi/süreç iyileştirme ekibi yönlendirmesi ile belirlenir. Sorunlar belirlenirken diğer çemberlerin ve katkıda bulunabilecek diğer çalışanların önerileri dikkate alınır. Sorunların belirlenmesi aşamasında beyin fırtınası ve çoklu oylama tekniklerinden yararlanılabilir. Sorun analizi üç aşamada gerçekleştirilir : Neden-Sonuç Diyagramı Oluşturulması Soruna yol açabilecek nedenler belirlenir ve neden-sonuç diyagramında gösterilir. Soruna yol açtığı düşünülen nedenler iyileştirme olanaklarına işaret eder ve çözüm/iyileştirme yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olur. Diyagram çizilirken beyin fırtınası ve çoklu oylama tekniklerinden yararlanılabilir. SONUÇ (HEDEF) 1-Araştırılacak sorun kutu içine alınarak okla gösterilir.…

Devamını Oku

Kalite Çemberleri – Kalite Yönetim Sistemleri Ders 2

adalet

KALİTE ÇEMBERLERİ 1.Kalite çemberleri nedir? Çalışma alanlarında sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla her düzeyden çalışanlar  tarafından gönüllü olarak oluşturulan ve düzenli aralıklarla bir araya gelen gruplar “kalite çemberi” olarak tanımlanır. Kalite çemberleri çalışma konularını kendileri belirler ya da ünite başkanlıklarının ilan edeceği konularda çalışırlar. Kalite çemberlerinin amaçları nelerdir ? Tüm organizasyonlarda toplam kalite anlayışının yaygınlaştırılmasına ve çalışanların işlerini sorun önleme anlayışı ile yürütmelerine katkıda bulunmak. Her düzeyden çalışanların sürekli iyileştirme faaliyetlerine katılımını ve kişilerin yaratıcı yeteneklerinin ortaya  çıkarılmasını  sağlayarak kurum gelişimine ivme kazandırmak. Ekip çalışmasını teşvik etmek. Çalışanların motivasyonunu artırmak…

Devamını Oku

Kaliteye Giriş – Kalite Yönetim Sistemleri Ders 1

adalet

Kaliteye Giriş Kalite, Latince kökenli bir kelime olup,   “Qualitas” sözcüğünden türemiştir. Qualitas, bir şeyin nasıl oluştuğu anlamına gelir. Sözlük anlamıyla kalite, “yüksek derece iyi” veya “mükemmellik” tir. Kalitenin Tanımı Kalite Sözlüğüne göre “KALİTE, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir.” TSE tanımına göre “KALİTE, esnekliktir, verimliliktir, müşterinin tatminidir, bir yatırımdır, bir süreçtir, etkili olmaktır, bir programa uymaktır.” “KALİTE, bir ürün veya hizmetin amaca ve isteklere uygun olması, ürün veya hizmetin müşteriyi tatmin etmesi, müşteri isteklerini karşılamasıdır. ABD’den 86 firma yöneticisine sorulan “kalite nedir?” sorusuna aşağıdaki…

Devamını Oku