Kambiyo Senelerine Özgü Haciz Yolu İle Takip

adalet bölümü ders notları

Kambiyo Senelerine Özgü Haciz Yolu İle Takip Alacağı için elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı mutlaka bu yola başvurmak zorunda değildir, genel haciz yolu ile takip de yapabilir. Alacaklının bu yola başvurabilmesi için alacağının senede bağlanmış olması ve bu senedin de kambiyo senedi niteliğinde olması gerekir. Kambiyo senetleri TTK’da düzenlenmiş olan bono, poliçe ve çektir. Alacaklının elinde bu tür bir kambiyo senedi yoksa veya unsurlarını taşımadığından kambiyo senedi vasfında değilse ya da alacaklının kambiyo senedine dayanarak takip yapma yetkisi yoksa kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe başvurulamaz; genel haciz yoluyla takip…

Devamını Oku