KANUN NEDİR – NASIL ÇIKARILIR – NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER

yargılamanın yenilenmesi

KANUN NEDİR Hukuk kuralları genel, soyut ve sürekli kurallardır. Bu özellikler de en çok kanunlarda somutlaşır. Kanun kavramı şekli ve maddi anlamlarda kullanılır. Şekli anlamda kanun, anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından, anayasada ifade edilen şekil ve usule göre gerçekleştirilip yürürlüğe konulan yazılı hukuk kuralıdır. Maddi anlamda kanun ikiye ayrılır. Geniş anlamda maddi kanun Dar anlamda maddi kanun Geniş anlamda maddi kanun, kaynağı ne olursa olsun, hangi organ tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun bütün hukuk kurallarını kapsar. Tüzük, yönetmelik gibi hukuk kuralları da bu kapsamdadır. Dar anlamda maddi kanun ise kanun koyucunun,…

Devamını Oku