İş Hukuku ve İş Güvenliği Mevzuatı

iş hukuku ve iş güvenliği mevzuatı

İş Hukuku ve İş Güvenliği Mevzuatı Temel Hukuk Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar arasında Din kuralları Hukuk kuralları Ahlak-Görgü kuralları Sosyal hayatta bireyler arasında ya da birey ile toplum arasında ilişkileri düzenleyen ve yaptırımı bulunan kurallar bütününe hukuk denir. Bir kuralın hukuk kuralı olabilmesi için 3 unsurun bulunması gerekir; Toplumumun tamamı için geçerlidir Devlet tarafından (yetkili merci) desteklenmesi Uyulmaması durumunda bir yaptırım ile karşılaşılması Ülkemizde yasalar hiyerarşisi; Anayasa > Uluslararası sözleşmeler > Kanun > Tüzük > Yönetmelik > Tebliğ 4857 Sayılı İş Kanunu Tanımlar; İş İşçi İşveren İşveren vekili İş yeri…

Devamını Oku