Ceza Usul Hukuku Final Sınavı Kısa Notlar 1

ceza usul sınavı final

Ceza Usul Hukuku Final Sınavı İçin Kısa Notlar   Ceza Muhakemesi Hukuku Final Sınavı Kısa Notlar   Tutuklamanın Maddi Şartları   Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gerektiren Somut Delillerin Bulunması   Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması     Tutuklamanın Şekli Şartları   Tutuklama yasağının bulunmaması : Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. On beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.…

Devamını Oku