Mali Hukuk

mali hukuk

Mali Hukuk Nedir? Mali hukuk, kamusal gelir elde etme ve bunları harcama işlerini düzenleyen kurallar bütününe denir. Mali hukuk, kamu gelirleri, kamu giderleri ve kamu borçlarından oluşur. Kamu gelirleri, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının gelir sağlamak için elde ettikleri ekonomik değerlerden oluşur. Kamu giderleri, kamu hizmetlerinin ifası için kamu kuruluşlarının bütçelerinden yapmaları gereken harcamaları ifade eder. Kamu borçları ise, devletin vergi gelirleri dışında, geçici nitelikteki gelir kaynağını belirtir. Devletin üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerini yerine getirirken yapacağı harcamaları karşılamak amacıyla gelir elde etmesi gerekmektedir. Devlet gelirlerinin en önemli kaynağı ise vergilerdir.…

Devamını Oku