Medeni Hukuk Dersi Test

medeni hukuk ders notları

Medeni Hukuk Test Soruları Medeni Hukuk Çıkmış Sorular   Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyetin rolü vardır? A. Sözleşmenin tamamlanmasında B. Bir hukuki sonucun doğmasında C. Bir borcun ifasında D. Sözleşmenin uyarlanmasında E. İrade beyanlarının yorumlanmasında Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması yasağı ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki vardır? A. Dürüstlük kuralı B. Evleviyet kuralı C. Hakimin takdir yetkisi D. İyiniyet ilkesi E. Nisbilik İlkesi Aşağıdakilerden hangisi bir vakfın zorunlu organıdır? A. Hükümet komiseri B. Yönetim organı C. Genel kurul D. Denetim Kurulu E. Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi Kişiliğin başlama anı aşağıdakilerden…

Devamını Oku

Medeni Hukuk Pratik Çalışma

medeni hukuk ders notları

Medeni Hukuk Dersi Pratik Çalışma Soru cevap yöntemiyle kısa notlar ⦁ Ölüme bağlı tasarruflar hangileridir? -vasiyetname ve miras sözleşmesi ⦁ Tenkis nedir? -Mirasbırakanın tasarrufuyla saklı payı ihlal edilen saklı paylı mirasçı, saklı payını ihlal eden tasarrufun tenkisini isteyebilir. Tenkis talebi hakkı yenilik doğurucu bir haktır. ⦁ Zilyetlik nedir? -Bir şey üzerinde fiili hakimiyet kurma durumudur ⦁ Zilyetliğin unsurları nelerdir? -Fiili hakimiyet ve zilyet olma iradesi ⦁ Adın korunması için açılacak davalar hangisidir? -Tespit davası, men davası, önleme davası, tazminat davası, vekaletsiz iş görme davası ⦁ Kişinin yerleşmek niyetiyle oturduğu ve…

Devamını Oku