Medeni Hukuk Dersi Test

medeni hukuk ders notları

Medeni Hukuk Test Soruları Medeni Hukuk Çıkmış Sorular   Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyetin rolü vardır? A. Sözleşmenin tamamlanmasında B. Bir hukuki sonucun doğmasında C. Bir borcun ifasında D. Sözleşmenin uyarlanmasında E. İrade beyanlarının yorumlanmasında Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması yasağı ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki vardır? A. Dürüstlük kuralı B. Evleviyet kuralı C. Hakimin takdir yetkisi D. İyiniyet ilkesi E. Nisbilik İlkesi Aşağıdakilerden hangisi bir vakfın zorunlu organıdır? A. Hükümet komiseri B. Yönetim organı C. Genel kurul D. Denetim Kurulu E. Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi Kişiliğin başlama anı aşağıdakilerden…

Devamını Oku