Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma 2

adalet bölümü ders notları

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma 2   Beylikdüzü’nde ikamet eden Ayhan Kaya’nın Küçükçekmece’de bulunan arazisi, Küçükçekmece Belediyesi tarafından yeşil alan olarak belirlenmiştir. Ancak belediye bu arazinin kamulaştırılması için herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Ayhan Kaya arazisi yeşil alan olarak belirlendiği için bu arazı üzerinden herhangi bir tasarruf işlemi yapamamaktadır. Ayhan Kaya bu mağduriyetinden dolayı arazinin Küçükçekmece Belediyesi adına tescili ve arazi bedelinin tarafına ödenmesi amacıyla Küçükçekmece Belediyesine dava açmıştır.   Ayhan Kaya bu davayı Asliye hukuk mahkemesinde açmış, belediye avukatı davanın idare mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik itirazında bulunmuştur. Bu durumda…

Devamını Oku

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma

medenigenel.com logo

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışma   Silvan’da ikamet eden Murathan ile Çermik’te ikamet eden Ali Kırık aralarında bir sözleşme yaparak, her biri 50.000 lira sermaye koyup Ergani’de bir ahşap mobilya yapım atölyesi kurmuşlardır. Ancak işlerinin umdukları gibi gitmemesi nedeniyle para sıkıntısı çekmeye başlamışlardır. Çare olarak da Murathan ile Ali Kırık müteselsil borçlu sıfatıyla Beykoz’da ikamet eden arkadaşı Cengiz Düzadam’dan iki eşit taksit olarak iki ay içinde ödenmek üzere 30.000 lira borç para almışlardır. İlk taksit zamanında ödenmiş olmasına karşılık, işlerin daha da kötüye gitmesinden dolayı ikinci taksit Cengiz Düzadam’ın ihtar…

Devamını Oku

Yetki Kurallarına Aykırılık

medeni hukuk ders notları

Yetki Kurallarına Aykırılık Kesin yetki kuralları kanunla belirlenir. Genel yetki kuralı ise dava davalının ayağına gider. Yani dava davalının yerleşim yerinde açılır. Kesin yetki durumunda yetki itirazı davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Ancak kesin yetki dışındaki durumlarda davalı sadece ilk cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunabilir. Taraflardan biri mahkemenin yetkisiz olduğunu ileri sürerse mahkeme bu itirazı inceleyip bir karar verir. Mahkeme yetkili olduğu sonucuna varırsa, yetkiye ilişkin itirazı reddederek davaya devam eder. Mahkeme yetkisiz olduğu sonucuna varırsa yetkisizlik kararı verir. Yetkisizlik kararı usuli nihai bir karardır. Yetkisizlik kararından sonra hakim davadan el…

Devamını Oku

Görev Kurallarına Aykırılık

medeni hukuk ders notları

Görev Kurallarına Aykırılık Görevli mahkeme kanunla belirlenir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemenin görevsiz olduğunu taraflar yargılamanın her aşamasında ileri sürebilir. Mahkeme de görevli olup olmadığını re’sen inceleyebilir. Taraflardan biri mahkemenin görevsiz olduğunu ileri sürerse mahkeme bu itirazı inceleyip bir karar verir. Mahkeme görevli olduğu sonucuna varırsa, göreve ilişkin itirazı reddederek davaya devam eder. Mahkeme görevsiz olduğu sonucuna varırsa görevsizlik kararı verir. Görevsizlik kararı usuli nihai bir karardır. Görevsizlik kararından sonra hakim davadan el çeker ve artık davaya devam etmez. Görevsizlik kararına ilişkin kanun yoluna başvurulabilir. Görevsizlik Kararı Üzerine…

Devamını Oku

Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay

hukuk ders notları

Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM)   İlk derece mahkemeyle temyiz arasında “adli yargı ikinci derece mahkemeleri” sıfatıyla yer alır. Bölge adliye mahkemeleri bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenen yerlerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.   Yargıtay Medeni  yargıda bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan üst derece veya kontrol mahkemesi Yargıtay’dır. Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti anayasası ile bu kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız…

Devamını Oku

Medeni Usul Hukuku Genel Bilgiler 1

adalet

Medeni Usul Hukuku Mahkemelerin işleyişiyle, mahkeme ve taraflar arasındaki işleyişi düzenleyen hukuk dalı medeni usul hukukudur. Medeni usul hukukunun kaynakları 1-Anayasa 2-Taraf Olduğumuz Uluslararası Sözleşmeler 3-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 4- Medeni Kanun 5- İçtihatları Birleştirme Kararları Bir mahkeme kanunla açılır. Mahkemenin faaliyete geçmesi ise HSK’nın önerisi ve Adalet Bakanlığının onayıyla olur. Muhakeme yargılama demektir. Açmayı düşündüğümüz bir davanın adlı yargının hukuk bölümünde açılması gerektiğini belirledikten sonra bu davaya bakmanın bu yargı yolundaki ilk derece mahkemelerinden hangisine ait olduğu “görev” ve hangi idari merkezdeki (ilçedeki) mahkemenin bakacağı “yetki” konusunun belirlenmesi…

Devamını Oku

Medeni Usul Hukuku Ders Notları 1

adalet

Medeni Usul Hukuku   Mahkemelerin işleyişiyle, mahkeme ve taraflar arasındaki işleyişi düzenleyen hukuk dalı medeni usul hukukudur. Medeni usul hukukunun kaynakları 1-Anayasa 2-Taraf Olduğumuz Uluslararası Sözleşmeler 3-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 4- Medeni Kanun 5- İçtihatları Birleştirme Kararları Bir mahkeme kanunla açılır. Mahkemenin faaliyete geçmesi ise HSK’nın önerisi ve Adalet Bakanlığının onayıyla olur. Muhakeme yargılama demektir. Açmayı düşündüğümüz bir davanın adlı yargının hukuk bölümünde açılması gerektiğini belirledikten sonra bu davaya bakmanın bu yargı yolundaki ilk derece mahkemelerinden hangisine ait olduğu “görev” ve hangi idari merkezdeki (ilçedeki) mahkemenin bakacağı “yetki” konusunun…

Devamını Oku