İdare Hukuku Ders Notları 2

idare hukuku ders notları

İdare Hukuku Ders Notları 2   Yerinden Yönetim Kuruluşları   Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Yerel İdareler) İl Özel İdaresi Belediyeler Köyler Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları) Milli Kamu Kurumları: İdari KK, İktisadi KK, Sosyal KK, Bilimsel Teknik ve Kültürel KK, Düzenleyici ve Denetleyici KK, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanlıkları Mahalli Kamu Kurumları: Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi, İETT ve EGO, İl Özel İdaresi ve Belediye Şirketleri Yerel İdareler Anayasa m. 127: Mahalli – müşterek ihtiyaçları karşılama amacıyla, karar organları seçimle başa gelen ktk’lar. Seçimler kural olarak beş yılda bir…

Devamını Oku