Muhakeme Engelleri

muhakeme engelleri

Muhakeme Engelleri Soruşturma ve kovuşturma için aranan şartlara, mahkemenin yargılama yapabilmesi için aranan şartların hepsine topluca “MUHAKEME ENGELLERİ” denir. Bu şartların bir kısmı gerçekleşmediğinde soruşturma, bir kısmı gerçekleşmediğinde ise kovuşturma yapılamamaktadır. Muhakeme engellerinin varlığı halinde artık ceza uyuşmazlığının çözülmesi mümkün değildir. Muhakeme engeli olup olmadığı muhakemenin her aşamasında resen araştırılır.   Şikayet, izin, talep, karar Dava süresi, Yargı ve açık dava bulunması, Ön ödemenin yerine getirilmesi, Dava zamanaşımı, Af, Uzlaştırma, Sanığın hazır bulunmaması* Sanığın akıl hastası olması* Bekletici meselenin çözümü* Yasama dokunulmazlığı bulunması*   ŞİKAYET: Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı…

Devamını Oku

Ceza Usul Hukuku Ders Notları 2

medeni genel

CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI   KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI Ceza muhakemesinin uygulama alanı ceza uyuşmazlıklarıdır. “Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. (CMK m. 1)” Bazı istisnaları vardır.   “Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir. (CMK m. 218/2)” Bir diğer istisna ise koruma tedbirleri nedeniyle tazminat yargılaması Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacaktır. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI CMK kural…

Devamını Oku