Ceza Hukukunun Yer Bakımından Uygulanması(Mülkilik İlkesi)

yargılamanın yenilenmesi

Türkiye sınırları içinde işlenen suçlarda Türk kanunları uygulanır… Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır Suç: A)Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında B)Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında,Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla C)Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla D)Türkiyenin kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı İşlendiğinde Türkiye’de işlenmiş sayılır

Devamını Oku