Osmanlı Dönemi Anayasal Gelişmeler

osmanlı devleti anayasal gelişmeler

Osmanlı Dönemi Anayasal Gelişmeler 1. Senedi İttifak 1808 Osmanlı Devleti’nin ilk anayasal belgesidir. Misak niteliğindedir. 1215 tarihli İngiliz Magna Carta’sına benzemektedir.   2. Tanzimat Fermanı 1839 Abdülmecit tarafından Gülhane Parkında yayınlanmıştır. Bir anayasal belgedir. 3. Islahat Fermanı 1856 Abdülmecit tarafından ilan edilmiştir. Fermandır. Müslümanlar ile gayrımüslimler arasında tam bir eşitlik sağlanması amaçlanmıştır.   4. Kanun-u Esasi 1876 İlk Osmanlı Anayasasıdır. Ferman olarak yayınlanmıştır. Yapılan değişiklikler nedeniyle I. meşrutiyet ve II. meşrutiyet olarak incelenmektedir.

Devamını Oku