Problem Çözme Teknikleri – Kalite Yönetimi Sistemi Ders 3

adalet

Sorunların Belirlenmesi Çalışma alanına ilişkin sorunlar çember üyeleri tarafından ve/veya birim yönetimi/süreç iyileştirme ekibi yönlendirmesi ile belirlenir. Sorunlar belirlenirken diğer çemberlerin ve katkıda bulunabilecek diğer çalışanların önerileri dikkate alınır. Sorunların belirlenmesi aşamasında beyin fırtınası ve çoklu oylama tekniklerinden yararlanılabilir. Sorun analizi üç aşamada gerçekleştirilir : Neden-Sonuç Diyagramı Oluşturulması Soruna yol açabilecek nedenler belirlenir ve neden-sonuç diyagramında gösterilir. Soruna yol açtığı düşünülen nedenler iyileştirme olanaklarına işaret eder ve çözüm/iyileştirme yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olur. Diyagram çizilirken beyin fırtınası ve çoklu oylama tekniklerinden yararlanılabilir. SONUÇ (HEDEF) 1-Araştırılacak sorun kutu içine alınarak okla gösterilir.…

Devamını Oku