Sebepsiz Zenginleşme

adalet

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ TBK’nun 77/1. maddesine göre haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Sebepsiz zenginleşme bir kimsenin mal varlığında sebepsiz meydana gelen eksilme, bu eksilmenin bir başkasının mal varlığında sebepsiz bir artış olarak ortaya çıkmasıdır. Bu borcun kaynağı kanuni hükümdür. Zenginleşen kişinin kusuru aranmaz. Tazminat sorumluluğunun kapsamını tayinde kişinin iyi veya kötü niyetli olması dikkate alınır. Olayda istihkak davası açma imkanı varsa sebepsiz zenginleşme davası açılmaz Zenginleşen kişi zenginleşme konusu eşyayı bir 3. kişiye devretmişse, devir alan 3.…

Devamını Oku