İdare Hukuku Ders Notları

medenigenel.com logo

İdare Hukuku Ders Notları İdare Kavramı Genel Anlamda İdare Kavramı: Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı faaliyet Organik Tanım – Fonskiyonel Tanım Hem Özel Hem Kamu İdaresini Kapsar İdare Hukukunun Konusu: Sadece Kamu İdaresi Kamu İdaresi vs Özel İdare Amaçlar: Kamu Yararı vs Özel Yarar (Kar Elde Etmek) Kamu Gücünün Varlığı Kamunun Üstünlüğü vs Tarafların Eşitliği Kanuna Bağlılık vs Serbestlik İlkesi Kuruluş Açısından Çalışma Açısından (Sözleşme tarafı seçmede irade serbestisi) Bundan sonra, «idare» ifadesiyle kamu idaresi anlaşılacak. Özel idare değil. Kamu Yararı…

Devamını Oku