ALACAKLININ TEMERRÜDÜ

medenigenel.com logo

ALACAKLININ TEMERRÜDÜ Borçlunun borca uygun olarak teklif ettiği ifasının haklı bir neden olmaksızın alacaklı tarafından kabul edilmemesine alacaklının temerrüdü denir. Alacaklı temerrüdü için kusur aranmaz. Alacaklının borçlu edimin ifası için zorunlu olan hazırlık fiillerini yapmaması da alacaklının temerrüdüdür. Borç muaccel ve ifa edilebilir olmalıdır. Alacaklı ifayı kabulden haksız bir şekilde kaçınmış olmalıdır. SONUÇLARI Borçlunun muhafaza sorumluluğu hafifler, Temerrüde düşen alacaklı ödemezlik defini ileri süremez. Borçlunun temerrüde düşmesine engel olur. Borçlu edim konusuna ilişkin alacaklı temerrüdü sonrası yaptığı masrafları geri isteyebilir Para borçlarında alacaklı temerrüdünde sözleşmeden doğan faizler işlemeye devam eder.…

Devamını Oku