Ticaret Hukuku Tüm Ders Notları

ticare hukuku tüm ders notları

TİCARET HUKUKU   Tanım Ticaret hukuku tüm ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımında özel hukuk içinde yer alır.    Ticaret Hukukunun Düzenlenmesindeki Sistemler  Sübjektif Sistem Ticaret hukuku ticari faaliyetlerle uğraşan kişilere (tacirlere) uygulanan özel kuralların bütünüdür.  Objektif Sistem Ticaret hukuku ticari iş ve işlemlere uygulanan hukuktur.  Karma Sistem Hem tacire hem ticari iş ve işlemleri esas alan sistemdir.  Modern Sistem     Ticari işletmeleri esas alan sistemdir.  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve eski 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu modern sisteme göre hazırlanmıştır.  TİCARİ İŞLETME  …

Devamını Oku

TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ

adalet

TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ İşletilmeye başlanmış bir işletme olmalıdır İşletme unsurlarının topluca bir başkasına devredilmesidir Devredilen unsurlarla işletmenin aynen ve kaldığı yerden devamı mümkün olmalıdır Parça parça yapılan devir işlemleri işletmenin devri değildir. Ortağın şirketteki payını başkasına devretmesi ticari işletmenin devri değildir. TBK Madde 202’ye göre «Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur. İki yıl boyunca…

Devamını Oku

TİCARET HUKUKU GENEL BİLGİLER 

medenigenel.com logo

TİCARET HUKUKU GENEL BİLGİLER Ticaret hukuku tüm ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımında özel hukuk içinde yer alır. Ticaret Hukukunun Düzenlenmesindeki Sistemler Sübjektif Sistem Ticaret hukuku ticari faaliyetlerle uğraşan kişilere (tacirlere) uygulanan özel kuralların bütünüdür. Objektif Sistem Ticaret hukuku ticari iş ve işlemlere uygulanan hukuktur. Karma Sistem Hem tacire hem ticari iş ve işlemleri esas alan sistemdir. Modern Sistem Ticari işletmeleri esas alan sistemdir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve eski 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu modern sisteme göre hazırlanmıştır. TİCARİ İŞLETME Esnaf işletmesi için…

Devamını Oku