Yargılamanın Yenilenmesi

yargılamanın yenilenmesi

Yargılamanın Yenilenmesi Kesinleşmiş hükümlerin yanlış verildiği bir müddet sonra anlaşılabilir. Hatta cezanın infazından sonra dahi bir yanlışlık ortaya çıkabilir. Gerek sanığın lehine gerek aleyhine olarak ortaya çıkan yeni durumlar dolayısıyla, kesinleşmiş bir hükme rağmen, hükmün duruşma yapılarak veya yapılmaksızın tekrar ele alınmasına olanak sağlayan kanun yoluna yargılamanın yenilenmesi denir. Hatanın giderilebilmesini sağlayacak başka bir yol varsa, yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez. Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurabilecek Kişiler: Genel olarak kanun yollarına başvurabilecek olanların yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmaları mümkündür. Yargılamanın yenilenmesi istem olmaksızın mümkün değildir. Ölenin eşi, üstsoyu, altsoyu, kardeşleri yargılamanın yenilenmesi isteminde…

Devamını Oku