Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay

hukuk ders notları

Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM)   İlk derece mahkemeyle temyiz arasında “adli yargı ikinci derece mahkemeleri” sıfatıyla yer alır. Bölge adliye mahkemeleri bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenen yerlerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.   Yargıtay Medeni  yargıda bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan üst derece veya kontrol mahkemesi Yargıtay’dır. Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti anayasası ile bu kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız…

Devamını Oku