ZAMANAŞIMI NEDİR?

medeni hukuk ders notları

ZAMANAŞIMI Zamanaşımı, alacaklının alacağını belirli bir süre içinde talep etmemesi halinde artık dava ve takip edememesidir. Borçlu zamanaşımını defi olarak ileri sürer. Borçlu tarafından bir ödeme yapılırsa bu ödeme geçerli bir ödemedir ve geri istenemez.  Hakim ancak tarafça ileri sürülürse bu durumu dikkate alabilir. Hak düşürücü süre ise bir itiraz sebebidir ve hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınır. Mülkiyet, üyelik, kişilik gibi haklar zamanaşımına uğramaz. Taşınmaz rehini varsa zamanaşımı işlemez. Zamanaşımı süreleri taraflarca uzatılamaz Süre dolmadan zamanaşımı hakkından feragat edilemez Her alacak aksi belirtilmedikçe, 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Kira bedelleri,…

Devamını Oku