Borçlar Hukuku Tüm Ders Notları

borçlar hukuku tüm ders notları

Borçlar Hukuku Ders Notları     BORÇLAR HUKUKUN KONUSU Borçlar hukuku eşit kişiler arası borç ilişkilerini düzenler ve kamu hukuku özel hukuk ayrımında özel hukuk bölümünde yer alır. Ayrıca medeni hukukun en önemli ve en geniş kısmıdır. Gün içinde yaptığımız alışverişlerden, sinemaya veya bir dolmuşa binerek bir yerden bir yere gitmeye, elbise diktirmeye, ödünç almaya, ev kiralanmasına, bir kimseye kasten veya ihmalle maddi veya manevi zarar vermeye kadar tüm bu hususlar borçlar hukuku tarafından düzenleme altına alınmıştır. BORÇLAR HUKUKUN KAYNAKLARI ASLİ KAYNAKLAR : Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler TALİ…

Devamını Oku

ZAMANAŞIMI NEDİR?

medeni hukuk ders notları

ZAMANAŞIMI Zamanaşımı, alacaklının alacağını belirli bir süre içinde talep etmemesi halinde artık dava ve takip edememesidir. Borçlu zamanaşımını defi olarak ileri sürer. Borçlu tarafından bir ödeme yapılırsa bu ödeme geçerli bir ödemedir ve geri istenemez.  Hakim ancak tarafça ileri sürülürse bu durumu dikkate alabilir. Hak düşürücü süre ise bir itiraz sebebidir ve hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınır. Mülkiyet, üyelik, kişilik gibi haklar zamanaşımına uğramaz. Taşınmaz rehini varsa zamanaşımı işlemez. Zamanaşımı süreleri taraflarca uzatılamaz Süre dolmadan zamanaşımı hakkından feragat edilemez Her alacak aksi belirtilmedikçe, 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Kira bedelleri,…

Devamını Oku