Takip Hukuku Pratik Çalışma

adalet

İcra iflas hukuku için pratik boşluk doldurma soruları

1. Cebri icra prosedürü ___________üzerine başlatılır ve yürütülür.
2. Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetlerin tümüne _____________faaliyetleri; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise _________________ denir.
3. Takip hukukunda takibin tarafları olarak ___________ ile ___________ yer alır.
4. Genel anlamda icra takiplerine yön ve şekil veren işlemlere ________________ denir.
5. Takip prosedürü içerisinde tarafların yaptıkları, takibe yön ve şekil veren işlemlere _____________________ denir.
6. İcra müdürlüğü tarafından alacaklıyı alacağına kavuşturmak için borçluya karşı yapılan işlemlere __________________________ denir.
7. İcra dairesinin işlemlerinin kanuna uygunluğunu denetlemek ve kanunla kendisine verilen diğer icra işlerine bakmak üzere icra dairesinin üstünde _____________________ kurulmuştur.
8. İcra mahkemesi kararları hukuki uyuşmazlık hakkında kural olarak maddi anlamda _____________ teşkil etmez.
9. İcra mahkemesinde ____________ yargılama usulü uygulanır.
10. İcra memurunca yapılan bir işlemin olaya uygun olmaması, kanunun icra memuruna ________ yetkisi tanımış olduğu durumlarda gerçekleşir.
11. Şikâyetin tarafları _______________ ve _________________’dır.
12. İcra memurunca yapılan bir işlemden olumsuz etkilendiğini düşünen her kişi, o işlem hakkında _____________ yoluna başvurabilir.
13. Şikayet süresi _________________ niteliktedir.
14. Şikayet eden ___________________ sahip değilse şikayetin onun adına kanuni temsilcisi tarafından yapılması gerekir.
15. Şikayet süresi kural olarak şikayet edenin şikayet konusu işlemi öğrendiği tarihten itibaren başlar ve ___________ gündür.
16. Şikayet ________________ incelenir ve karara bağlanır.
17. Şikayet, bir hakkın yerine getirilmemesi ya da sebepsiz sürüncemede bırakılması nedenine dayanıyorsa, ilgililer ________________ şikayet yoluna başvurabilirler.
18. Şikayetin icra dairesine yapılması ____________________.
19. Şikayette yetkili icra mahkemesi ____________________________________________________ icra mahkemesidir.
20. Şikâyet icra mahkemesine verilecek bir _____________ yapılabileceği gibi _________ olarak şikayet beyanının icra mahkemesinde tutanağa geçirilmesi yoluyla da yapılabilir.
21. Şikayet süresi içerisinde yapılmamışsa veya şikayet nedenleri yerinde değilse icra mahkemesi şikayet talebini ilk durumda ____________ , ikinci durumda  _______________ reddeder.
22. İcra mahkemesi şikayet nedenlerini yerinde görürse _______________________.
23. _____________ kararıyla birlikte şikayet konusu işlem yapıldığı andan itibaren geçerli olmak üzere iptal edilir.
24. Devletin icra hukuku alanındaki faaliyetine karşılık olarak aldığı paraya ___________ denir.
25. Takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan ve maktu olan harç  ____________ harcıdır.
26. Takibin başarı ile sonuçlanması üzerine __________ harcı alınır.
27. Peşin olarak ödenmesi gereken harçların tamamı ödenmedikçe ________________ yapılmaz.
28. ________________ , icra organlarının icra takibini tam ve doğru şekilde yürütmeleri için harcanan paralardır.
29. Takip hukukunda harç ve giderler, sonuçta __________________ yükletilir.
30. Sosyal düşüncelerle, belirli zaman dilimlerinde veya bazı özel durumlarda borçluya karşı icra takip işlemlerinin yapılamayacağı öngörülmüştür. Bu zamanlara kanun, _________________ demektedir.
31. Genel haciz yolu ile takip alacaklının icra dairesine vereceği ________________ ile başlar.
32. Takip talebi üzerine icra dairesi borçluya ________________ gönderir.
33. Borçlu ödeme emrine süresi içinde itiraz etmez ise _____________________.
34. İlamsız icra takibi ______________________ yapılır.
35. Genel haciz yolu ile takip sadece ____________________ alacakları için öngörülmüştür.
36. Özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan para alacakları için ____________________ takip yapılabilir.
37. Borçlu ödeme emrine ____________________ takip durur.
38. Borçlu borcunu tamamen öderse _________________________.
39. Takibe itiraz etmeyen borçlunun borcunu ödememesi durumunda, itiraz süresi olan aynı yedi gün içinde _________________________ bulunması gerekir.
40. İtiraz, _______________ ve ___________________ olarak ikiye ayrılır.
41. İtiraz _______________________yapılır.
42. İtiraz süresinin kesin olması kuralının istisnası, ______________________dır.
43. İtirazın hükümden düşürülmesi, ______________________ ve _____________________olarak iki şekilde ile yapılır.
44. Elinde belge olmayan alacaklı borçlunun itirazını hükümden düşürmek istiyorsa ancak _________________________________ açabilir.
45. ___________________ davası itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde genel mahkemede açılabilir.
46. İtirazın iptali davasında davacı________________, davalı ise _____________dur.
47. Alacaklı, itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde icra mahkemesinden ______________________ için talepte bulunabilir.
48. İtirazın geçici kaldırılması kararı ile alacaklı __________ haciz isteyemez, _________ haciz isteyebilir.
49. Borçlu itirazın geçici kaldırılması kararı üzerine alacaklıya karşı _________________ davası açabilir.
50.  ________________ harcı icra takibinin sonunda borçludan değil alacaklıdan tahsil edilir.

Cevaplar

1. Başvuru
2. cebri icra / takip hukuku
3. alacaklı / borçlu
4. takip işlemleri
5. taraf takip işlemleri
6. icra takip işlemleri
7.  icra mahkemesi
8.  kesin hüküm
9.  basit
10.  takdir
11.  şikayet eden / şikayet olunan
12.  şikayet
13.  hak düşürücü
14.  şikayet ehliyetine
15.  yedi
16.  icra mahkemesince
17.  her zaman
18.  sonuç doğurmaz
19.  şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu
20.  Dilekçeyle / sözlü
21.  Usulden / esastan
22.  şikayeti kabul eder
23.  İptal
24.  icra harcı
25.  Başvurma
26.  tahsil
27.  harca konu işlem
28.  İcra giderleri
29.  haksız çıkana
30.  tatil ve talik halleri
31.  takip talebi
32.  ödeme emri
33.  takip kesinleşir
34.  icra dairesine
35.  para ve teminat
36.  genel haciz yoluyla
37.  itiraz ederse
38.  takip sona erer
39.  mal beyanında
40.  imzaya itiraz / borca itiraz
41.  icra dairesine
42.  gecikmiş itiraz
43.  İtirazın iptali / itirazın kaldırılması
44.  itirazın iptali davası
45.  İtirazın iptali
46.  Alacaklı / borçlu
47.  itirazın kaldırılması
48.  Kesin / geçici
49.  borçtan kurtulma
50. cezaevi

İlgili Mesajlar

1
Kimler Neler Demiş?

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Deniz Recent comment authors
  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Deniz
Ziyaretçi
Deniz

Teşekkürler çok faydalı