Tapu Sicili Nedir?

tapu sicilinde yapılan işlemler

Tapu sicili taşınmaz mallar üzerindeki hakları göstermek için tutulan sicildir.
Tapu sicilinin bütün sorumluluğu devlete aittir bu sorumluluk devletin sorumluluğu ilkesi kapsamındadır.
Tapuda tutulan siciller ikiye ayrılır;

1)Ana siciller

-Yevmiye defteri
-Kat mülkiyeti sicili
-Tapu kütüğü sicili
-Resmi belgeler

2)Yardımcı siciller
-Aziller sicili
-Kamu orta malları sicili
-Mal sahipleri sicili
-tashihler sicili

Tapu Siciline Hakim olan ilkeler

-Güven ilkesi
-Aleniyet ilkesi
-Devletin sorumluluğu ilkesi
-Tescil ilkesi
-Aynilik ilkesi
-İlliyet ilkesi dir

Yolsuz Tescil;
Hukuken geçerli olmayan bir sebebe dayanılarak yapılan tescil işlemine yolsuz tescil denir

Yolsuz tescil sonucunda hak geçerli bir biçimde karşı tarafa geçecekmidir?

Bunun cevabını vermek için incelememiz gereken bazı durumlar vardır.Bunlar;
-Kişinin iyiniyetli olup olmadığı
-Hakkın mutlak bir hak olup olmadığı
-Kişinin bu işlemi yaparken t apu siciline güvenerek yapıp yapmadığıdır.

Tapu Sicilinde Yapılan İşlemler
-Kayıt: Taşınmazların tapu siciline yazılmasıdır.

-Tescil:Tapu siciline geçirilen haklar. Eğer bir hak tapu siciline yazılmamışsa kazanılmamıştır.
-Beyan:Bazı detayların açıklamasının sicile düşülmesi işlemidir.
-Şerh:Bazı hususların tapu siciline not olarak düşülmesi şerh edilmesi işlemidir

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir