TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ

adalet

TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ

 • İşletilmeye başlanmış bir işletme olmalıdır
 • İşletme unsurlarının topluca bir başkasına devredilmesidir
 • Devredilen unsurlarla işletmenin aynen ve kaldığı yerden devamı mümkün olmalıdır
 • Parça parça yapılan devir işlemleri işletmenin devri değildir.
 • Ortağın şirketteki payını başkasına devretmesi ticari işletmenin devri değildir.
 • TBK Madde 202’ye göre «Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur.
 • İki yıl boyunca önceki borçlu da devralanla birlikte devirden önce doğmuş olan borçlardan müteselsil borçlu olarak sorumlu kalır. Bu süre muaccel borçlar için, bildirme veya duyuru tarihinden, daha sonra muaccel olacak borçlar için ise, muacceliyet tarihinden işlemeye başlar
 • İşletmeye dahil unsurlardan hangilerinin devir işleminden hariç tutulduğunun sözleşme ile belirlenmesi gerekir. Aksi takdirde bütün varlıklar devredilmiş sayılır. Devir bir gayrimenkuldeki kiracılık hakkını da kapsar.
 • İşletme aktif ve pasiflerle birlikte devredilmelidir.
 • İşletme devri yazılı şekil şartına bağlıdır. Bu sözleşme tasarruf işlemi niteliğindedir. Ticaret siciline tescil olunur.

Devrin Sonuçları

 • Ticari işletmeyi devreden kişi, ticareti terk etmiş olur ve buna bağlı olarak, tacir sıfatını kaybeder
 • İşletmeye daimi şekilde tahsis edilmiş olunan tüm unsurlar devralana geçer.
 • Devrolunan işletmedeki bazı unsurlar 3. kişiye ait ise, iyi niyetli devralan bunlar üzerinde de mülkiyet hakkını kazanır
 • Müşteri çevresi de alıcıya geçer. Sözleşmede öngörülmemiş olsa bile devreden rekabet etmeme borcu altındadır.
 • Kiracılık hakkı da devralana geçer
 • Devrolunan ticari işletmenin borçlar, devrin alacaklılara bildirilmesinden veya Ticaret Sicil Gazetesiyle ilanından itibaren devralana geçer. Alacaklılara bildirme yükümlülüğü devralana aittir. Şekle tabi değildir.
 • Devralan kendisi tarafından bilinmeyen borçlardan da sorumludur.
 • Taraflar sadece iç ilişkilerinde geçerli olmak üzere devralanın bazı borçlardan sorumlu olmayacağına ilişkin anlaşma yapabilir.
 • Devredenin 2 yıl müteselsil sorumluluğu devirden önceki borçlar için söz konusudur. Devirden sonraki borçlar için herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • Ticari işletmenin devri sonucunda tacir sıfatını kaybeden kişi, ticareti terk ettiğini İİK Madde 44’e göre ilan ettiği tarihten itibaren 1 yıl daha iflas yoluyla takip edilebilir
 • İşletme devrinde devralan ticaret unvanını aynen kullanabilir.

İlgili Mesajlar

1
Kimler Neler Demiş?

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Mihriban Karakoç Recent comment authors
  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Mihriban Karakoç
Ziyaretçi
Mihriban Karakoç

çok teşekkür ederim. çok faydalı