Takip Hukuku (İcra İflas) Test Soruları

adalet

Takip Hukuku (İcra İflas) Test Soruları 1.İtirazı geçici olarak kaldırılan borçlu, yedi gün içinde aşağıdakilerden hangi davayı açabilir? a)   İstirdat davası b)   Borçtan kurtulma davası c)   Alacak davası d)   İstihkak davası e)   Menfi tespit davası   2.Haczedilmiş bir gayrimenkul üzerindeki istihkak iddialarını incelemeye yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? a)   Alacaklının ikametgahındaki mahkeme b)   İcra dairesinin bağlı olduğu yer icra mahkemesi c)   Haczedilen gayrimenkulun bulunduğu yer icra mahkemesi d)   İstihkak iddiasında bulunan kişinin ikametgahın bulunduğu yer mahkemesi e)   Borçlunun ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi 3.İcra müdürü, borçlunun gayrimenkulunu İcra İflas Kanununa aykırı şekilde haczetmiş olduğu bir durumda borçlunun…

Devamını Oku