Borçlar Hukuku Test Soruları

adalet

Rekabet yasağı sözleşmesinde işçinin işverene karşı yüklendiği edim ne tür bir edimdir? A) Yapmama edimi B) Ani edim C) Verme edimi D) Katlanma edimi E) Yapma edimi Cevap: A 2. Bir heykeltıraşın bir kişinin heykelini yapmayı üstlenmesi ne tür bir edimdir? A) Olumsuz edim B) Şahsi edim C) Devirli edim D) Maddi edim E) Bölünebilir edim Cevap: B 3. Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran bir hak değildir? A) İcap B) Sözleşmeden dönme C) Takas D) Gabin nedeniyle sözleşmenin iptali E) Borçlunun temerrüdü halinde alacaklının aynen ifaden vazgeçerek müspet zararın tazminini talep etme Cevap:…

Devamını Oku